HARDI

Firma HARDI reprezentowana jest przez swoich przedstawicieli w ponad 100 krajach świata.

Miliony farmerów na całym świecie stosują opryskiwacze HARDI chroniąc jakość swoich plonów. Zakres oferty oraz dostępność opryskiwaczy HARDI na wszystkich kontynentach sprawiają, że w każdej chwili gdzieś na świecie pracują opryskiwacze HARDI z korzyścią dla swoich użytkowników.

więcej: www.hardipolska.com