JAGUAR 980-930

Wspomagające rozwiązania elektroniczne.

Już dzisiaj chodzi o jutro. My jednak wolimy opowiadać o tym, jak ułatwiamy pacę i poprawiamy wydajność gospodarstw.

JAGUAR 980-930

JAGUAR 980-930

Wspomagające rozwiązania elektroniczne.

Już dzisiaj chodzi o jutro. My jednak wolimy opowiadać o tym, jak ułatwiamy pacę i poprawiamy wydajność gospodarstw.

Wspomagające rozwiązania elektroniczne.

O tym, że zasoby się kurczą, gąszcz wymogów prawnych się powiększa, a presja konkurencyjna wzrasta, nie trzeba nikomu mówić. My jednak wolimy opowiadać o tym, jak ułatwiamy pacę i poprawiamy wydajność gospodarstw. Aby nie pogubić się w epoce Farming 4.0 i wszechobecnej cyfryzacji, podzieliliśmy nasze kompetencje z tego sektora na trzy jasno zdefiniowane obszary.


JAGUAR 980-930

Większa kontrola, mniej niespodzianek.

TELEMATICS FLEET VIEW.

Jedno kliknięcie – i wszystko jak na dłoni.

Dzięki TELEMATICS firma CLAAS oferuje możliwość każdorazowego wywołania przez internet wszystkich ważnych informacji o maszynie. TELEMATICS przekłada się na zyski.


JAGUAR 980-930

Modułowe i gotowe do użycia.

Zarządzanie danymi.

W CEBIS można przygotować dane klienta, a następnie uruchomić je i opracować również w CEBIS.

  • Po wykonaniu zlecenia lub na koniec dnia pracy wszystkie informacje są zapisywane w pamięci
  • Można je indywidualnie wydrukować lub przenieść na karcie pamięci w celu późniejszej obróbki
  • TELEMATICS pozwala wywołać i opracowywać te dane na komputerze również online, np. na potrzeby rozliczeń z klientami

Systemy prowadzenia.

JAGUAR 980-930

Widoczność z CAM PILOT.

CAM PILOT przejmuje kierowanie JAGUAR w kombinacji z podbieraczem PICK UP. Pokos jest rozpoznawany trójwymiarowo za pomocą kamery z dwoma soczewkami. W przypadku odchyleń kształtu i kierunku odpowiednie sygnały są przekazywane do układu kierowniczego. Oś kierująca reaguje na polecenia kierowania. Operator jest odciążony aż do prędkości 15 km/h, a sam zbiór odbywa się bez strat.

JAGUAR 980-930

Prowadzenie z GPS PILOT.

Na podstawie sygnałów satelitarnych GPS PILOT prowadzi JAGUAR torami równoległymi lub po konturach pola. System pomaga w wykorzystywaniu pełnej szerokości roboczej oraz redukuje pokrywanie się sąsiednich przejazdów.

JAGUAR 980-930

Kopiowanie z AUTO PILOT.

Zbiór kukurydzy posianej w rzędach często odbywa się także za pomocą bezrzędowego przyrządu roboczego. Dwa pałąki kopiujące rozpoznają rzędy kukurydzy. Odpowiednie sygnały kopiowania przetwarzane są w impulsy kierowania. Dwurzędowe kopiowanie pozwala na automatyczne kierowanie w rzędach o rozstawie od 37,5 cm do 80 cm.

 
Do pobrania