CORIO CONSPEED

Więcej kukurydzy.

Nasze sprawdzone przystawki do kukurydzy CONSPEED zostały opracowane zupełnie od nowa. Prezentujemy  całkowicie nową rodzinę przystawek CORIO, wraz z CORIO CONSPEED stanowiącym  najbardziej zaawansowany model.

CORIO CONSPEED

Więcej kukurydzy.

Nasze sprawdzone przystawki do kukurydzy CONSPEED zostały opracowane zupełnie od nowa. Prezentujemy  całkowicie nową rodzinę przystawek CORIO, wraz z CORIO CONSPEED stanowiącym  najbardziej zaawansowany model.

CORIO CONSPEED / CORIO.

Przyrządy robocze

Nowe zrywacze kukurydzy CORIO i CORIO CONSPEED są wyposażone zarówno w sprawdzoną technikę, jak i unikalne udoskonalenia.

Ważniejsze właściwości w skrócie:

 • Kąt roboczy wynoszący 17 stopni w celu uniknięcia strat kolb
 • Prostoliniowe (CORIO) i stożkowe walce zrywające (CORIO CONSPEED)
 • Nowe solidne przeniesienie napędu we wszystkich modelach CORIO
 • Nowy kształt kołpaków umożliwia łagodniejsze niż dotychczas prowadzenie roślin
 • Unikalny system składania kołpaków do pozycji transportowej
 • Łatwa wymiana oraz napinanie łańcucha wciągającego
 • Zintegrowane w kołpakach elementy zużywające się łatwo dostępne
 • Zrywacze do kukurydzy CORIO CONSPEED w wersji 12-, 8- i 6-rzędowej
 • Zrywacze do kukurydzy CORIO w wersji 8-, 6-, 5- i 4-rzędowej
 • Rozstaw rzędów 90, 80, 75 i 70 cm

CORIO CONSPEED/CORIO – kołpaki w pozycji transportowej

CORIO CONSPEED/CORIO składane – składanie

CORIO CONSPEED/CORIO – transport

Korzyści.

 • Lepsza jakość sieczki dzięki niższej prędkości przeciągania w dolnym obszarze łodygi kukurydzy
 • Eliminacja strat kolb i uszkodzeń spowodowanych pęknięciami dzięki powolnemu zwiększaniu prędkości przeciągania
 • Mniejsza liczba źdźbeł i odpadu roślinnego w maszynie zapewnia większą przepustowość oraz osiąganie wyższych prędkości jazdy

 • Praca.

  CORIO CONSPEED i CORIO to zrywacze do kukurydzy odpowiednie do zbioru na ziarno lub CCM. Pola dobrze plonujące czy suche łodygi kukurydzy – modele CORIO CONSPEED i CORIO zapewniają czystość zrywania z kombajnami serii LEXION aż po AVERO.

  Unikalny mechanizm składania kołpaków skraca zrywacze CORIO i CORIO CONSPEED na czas transportu po drogach publicznych o prawie 80 cm. Zapewnia to bezpieczeństwo nawet na trudnych skrzyżowaniach czy wyjazdach z pola z ograniczoną widocznością.

 • Zasada działania.

  Kołpaki zapewniają równomierne i łagodne doprowadzanie łodyg kukurydzy do korpusów walców zrywacza. Walce zrywacza chwytają łodygi i ciągną w dół. Jednocześnie płyty zrywacza czysto oddzielają kolby kukurydzy od łodyg.

  Siekacze poziome rozdrabniają wciągnięte łodygi ze stałą prędkością. Ślimak wciągający transportuje kolby do kanału wciągającego.

  Głównym elementem zrywaczy CORIO CONSPEED i CORIO są korpusy walców zrywających, które jednocześnie stanowią główną różnicę pomiędzy obydwoma modelami.

  • CORIO CONSPEED: stożkowe korpusy walców zrywających
  • CORIO: proste korpusy walców zrywających
 • Technika.
  Przyrządy robocze
  • Wydajny, sprawny napęd do wszystkich modeli CORIO CONSPEED i CORIO
  • Szybka i prosta regulacja prędkości obrotowej poprzez zmianę kombinacji kół zębatych
  • Ślimakowe wloty na korpusach walców zrywających poprawiają wciąganie łodyg
  • Mechanicznie lub hydraulicznie ustawiane płyty zrywacza umożliwiają czyste oddzielanie kolb
  • Każda przekładnia zrywacza jest oddzielnie zabezpieczona przed przeciążeniem i ciałami obcymi
  • W solidnej obudowie przekładni jest zintegrowany napęd walców zrywających i noży
  • Dostępne jako składane i nieskładane
  • AUTO PILOT i AUTO CONTOUR dostępne opcjonalnie do wszystkich modeli
  • Siekacz poziomy chwyta rośliny na całej długości szczeliny zrywacza
Przyrządy robocze

Kąt roboczy 17 stopni.

Z kątem 17° modele CORIO CONSPEED i CORIO wykazują najmniejszy kąt roboczy na rynku.

 • Kąt roboczy zmniejszono o ok. 10%
 • Zmniejszenie strat kolb, w szczególności strat z powodu odrzutu kolb
 • Mały kąt roboczy i nowy kształt kołpaków zapewniają płynną pracę bez zapychania w szczególności w warunkach wylegania

Doskonała forma.

Przednia część kołpaków ma nowy, unikalny kształt. Ulepszono również właściwości powierzchni.

 • Jeszcze bezpieczniejsze prowadzenie roślin dzięki optymalnej formie kołpaków
 • Boki kołpaków są zaprojektowane w taki sposób, że łodygi kukurydzy przeciągane są później i w elastyczniejszym miejscu, co eliminuje straty kolb
 • Lepsza wydajność w kukurydzy wylegającej
Przyrządy robocze

Siekacz poziomy.

Każdy zrywacz jest wyposażony w zintegrowany z przekładnią siekacz poziomy. Pozycja siekacza poziomego umożliwia dokładne rozdrabnianie odpadu roślinnego podczas całego procesu zrywania.

Przyrządy robocze

Dokładne cięcie.

Dokładne rozdrabnianie roślin pozytywnie wpływa na rozkład odpadu roślinnego i zapewnia homogeniczność roli pod siew poplonu.

Pozycja konserwacyjna.

Nowa koncepcja otwierania kołpaków zapewnia łatwy i szybki dostęp podczas prac konserwacyjnych i czyszczenia. Bez użycia narzędzi można umieścić kołpak w pozycji konserwacyjnej.

Nowy mechanizm składania.

Dzięki nowo opracowanej koncepcji możliwe jest łatwe składanie kołpaków do pozycji transportowej. Poza prostą obsługą, nowa koncepcja oferuje również lepszą widoczność podczas jazdy po drogach, gdyż przyrząd roboczy można skrócić o 80 cm.

Zasada działania walców stożkowych.

Charakterystyczna cecha stożkowych walców zrywających polega na tym, że prędkość przeciągania kukurydzy zwiększa się wraz ze wzrostem średnicy walca. Tym samym również przy większej prędkości jazdy najpierw zachodzi łagodne wciąganie rośliny, a potem jej szybsze przeciąganie. Dzięki temu można uniknąć strat kolb, oraz wyeliminować gromadzenie niepotrzebnych pozostałości roślinnych.

W wersji standardowej zamontowane są niewielkie gumy wychwytujące kolby; opcjonalnie są one dostępne również w większej wersji.

Elementy ścierane zintegrowane w kołpakach można łatwo wymienić w razie zużycia, bez konieczności wymiany całego kołpaka.

Przez zwykłe obracanie łańcucha wciągającego można szybko przezbroić urządzenie do zbioru słonecznika.

Zależnie od modelu zamontowano mechaniczną lub hydrauliczną regulację płyt zrywacza.