Przyrządy robocze kombajnów

Wszechstronność zobowiązuje.

Przyrządy robocze

Przyrządy robocze kombajnów

Wszechstronność zobowiązuje.

Automatyczne prowadzenie przyrządu roboczego.

Aby przyrząd żniwny był zawsze optymalnie prowadzony po podłożu, przyrządy żniwne CLAAS wyposażono w automatykę CONTOUR oraz AUTO CONTOUR i MULTI CONTOUR – gwarantującą najlepsze wyniki.

CONTOUR.

Przyrząd żniwny z CONTOUR automatycznie dopasowuje się do nierówności pola wzdłuż kierunku jazdy.

 • CONTOUR = automatyczna wzdłużna regulacja przyrządu roboczego
 • Żądaną wysokość cięcia można ustawić przez CEBIS
 • Aktywna regulacja wysokości cięcia odbywa się przez CONTOUR
 • Sterowanie poprzeczne obsługiwane również przez operatora
Przyrządy robocze

AUTO CONTOUR.

AUTO CONTOUR idzie o krok dalej i umożliwia automatyczne kompensowanie nierówności poprzecznie do kierunku jazdy.

 • AUTO CONTOUR = automatyczna poprzeczna i wzdłużna regulacja przyrządu roboczego
 • Żądaną wysokość cięcia można ustawić przez CEBIS
 • Aktywną wysokość cięcia reguluje AUTO CONTOUR
 • Sterowanie poprzeczne i podłużne obsługiwane również przez operatora

MULTI CONTOUR.

Obok automatycznego sterowania nachylenia poprzecznego i podłużnego, MULTI CONTOUR umożliwia dodatkowo zmianę kąta cięcia przyrządu roboczego.

 • MULTI CONTOUR obejmuje AUTO CONTOUR (regulację poprzeczną i podłużną)
 • Żądany kąt cięcia można ustawić poprzez CEBIS
 • Kąt cięcia regulowany poprzez MULTI CONTOUR
 • Kąt cięcia, sterowanie poprzeczne i podłużne obsługiwane również przez operatora

Korzyści.

 • Sterowane zaworami akumulatory ciśnieniowe gwarantują optymalną amortyzację przyrządów żniwnych o różnej masie
 • Lepsze prowadzenie przyrządu roboczego także przy jego dużej szerokości
 • Łatwiejsze prowadzenie przyrządu żniwnego w wylegach, ciemności i na nierównym terenie
 • Wyraźne odciążenie operatora, który może skoncentrować się na przebiegu omłotu
Przyrządy robocze

2-drożne siłowniki przyrządu roboczego precyzyjnie regulują nacisk na podłoże.

Przyrządy robocze

Aktywacja CONTOUR, AUTO CONTOUR i MULTI CONTOUR bezpośrednio na drążku jezdnym

Przyrządy robocze

Pałąki kopiujące wychwytują pozycję przyrządu roboczego dla AUTO CONTOUR i CONTOUR.