Remote Service.

Najlepszy serwis. W prezencie przez pięć lat.

Rozpoznajemy potrzeby klientów w zakresie większej wydajności i krótszych przestojów. Napędza nas chęć dostarczania najlepszych maszyn i najwyższej jakości usług.

Remote Service.

Najlepszy serwis. W prezencie przez pięć lat.

Rozpoznajemy potrzeby klientów w zakresie większej wydajności i krótszych przestojów. Napędza nas chęć dostarczania najlepszych maszyn i najwyższej jakości usług.

Remote Service. Wejście do świata sieci CLAAS.

Zachęcamy do wkroczenia z nami w nową erę serwisu, której podstawę tworzą nowe technologie.

Zachęcamy do skorzystania z inteligentnego połączenia w sieć maszyn CLAAS. W ten sposób partner handlowy i serwisowy ma bezpośredni dostęp do maszyn klientów i określonych danych, co umożliwia szybsze i bardziej bezpośrednie reagowanie w razie konieczności przeprowadzenia konserwacji lub serwisowania.
A teraz to, co najlepsze: CLAAS pokrywa koszty usługi Remote Service przez 5 lat. Wystarczy tylko wyrazić zgodę.

Korzyści z wykorzystania Remote Service.

Szybsze rozwiązywanie problemów.

  • Maszyna rozpoznaje usterki i informuje operatora
  • Maszyna przesyła komunikat o błędzie do partnera serwisowego
  • Partner serwisowy zdalnie identyfikuje błąd

Korzyść: Natychmiastowe rozwiązanie problemu dzięki dostawie i instalacji części zamiennej w miejscu użytkowania maszyny.

Proaktywne planowanie konserwacji.

  • Maszyna zgłasza nadchodzące potrzeby konserwacyjne do partnera serwisowego
  • Partner serwisowy przedstawia propozycję daty przeprowadzenia konserwacji
  • Partner serwisowy zamawia z wyprzedzeniem sprzęt CLAAS ORIGINAL zgodnie z zakresem konserwacji

Korzyść: Szybkie przeprowadzenie konserwacji.

Rejestracja.

W taki sposób można uzyskać dostęp do usługi Remote Service.

Dla firmy CLAAS bezpieczeństwo pracy jej klientów jest najwyższym priorytetem we wszystkich działaniach. Dlatego postępujemy zgodnie z prostą zasadą – klient ma zawsze pełną kontrolę nad CLAAS Remote Service:

  • Dane należą wyłącznie do użytkownika
  • Połączenie stosowane do przesyłu danych jest w 100% bezpieczne
  • Przekazywane są wyłącznie informacje dotyczące stanu i wydajności maszyny oraz dane diagnostyczne i warunki użytkowania. Dane dotyczące plonów nie są przesyłane

1 Opcja nie jest dostępna we wszystkich krajach.