DataConnect

A new era in precision agriculture.

 • Pierwsze bezpośrednie rozwiązanie Cloud-to-Cloud w technice rolniczej
 • Przekazywanie danych w czasie rzeczywistym
 • Niezależnie od producenta
 • Dostępne od lata 2020
 • Dotyczy wszystkich maszyn dysponujących już rozwiązaniami telemetrycznymi

DataConnect

A new era in precision agriculture.

 • Pierwsze bezpośrednie rozwiązanie Cloud-to-Cloud w technice rolniczej
 • Przekazywanie danych w czasie rzeczywistym
 • Niezależnie od producenta
 • Dostępne od lata 2020
 • Dotyczy wszystkich maszyn dysponujących już rozwiązaniami telemetrycznymi

Pierwsze bezpośrednie rozwiązanie Cloud-to-Cloud dla technik rolniczych.

Do tej pory rolnicy z mieszanymi flotami maszyn mogli zapisywać, przetwarzać i dokumentować dane wyłącznie na poszczególnych maszynach lub portalach producentów. Dzięki DataConnect marki CLAAS, 365FarmNet oraz John Deere po raz pierwszy stworzyły bezpośrednie, niezależne od producenta i otwarte dla branży rozwiązanie typu Cloud-to-Cloud.

Podobnie jak w przypadku ISOBUS klienci mogą przesyłać swoje dane za pośrednictwem interfejsu oraz zarządzać całym swoim parkiem maszynowym i monitorować go w preferowanym przez siebie systemie.

Stan obecny bez DataConnect.

 • Wielu klientów korzysta z mieszanych flot maszyn
 • Każdy producent ma własne rozwiązanie w chmurze
 • Przegląd całej floty wymaga różnych portali
 • Ograniczone możliwości wymiany danych

Cele DataConnect.

Wykorzystanie DataConnect jako połączenia Cloud-to-Cloud.

 • Połączenie Cloud-to-Cloud między portalami sieciowymi CLAAS, 365FarmNet, John Deere, Case, Steyr oraz New Holland
 • Umożliwia przegląd mieszanej floty maszyn w jednym systemie
 • Rozwiązanie otwarte, z którego mogą korzystać również inni producenci

Założenia DataConnect.

Aktualne i historyczne dane położenia mieszanej floty maszyn w CLAAS TELEMATICS

Wymiana informacji o maszynach:

 • Aktualne i historyczne dane o położeniu
 • Prędkość
 • Maszyny / status pracy
 • Poziom oleju napędowego

 • Widoczność we wszystkich uczestniczących portalach sieciowych
 • Kombajny, sieczkarnie polowe i ciągniki CLAAS, John Deere oraz CNH
 • Dostępność: lato 2020
 • Więcej danych agronomicznych zostanie przekazanych w późniejszym stopniu rozbudowy

Oto korzyści z DataConnect.

 • Użytkownicy mogą nadal korzystać z preferowanych portali danych poszczególnych producentów (TELEMATICS, 365FarmNet, John Deere Operations Center, AFS Connect oraz PLM Connect)
 • Dane innych maszyn można przekazywać za pośrednictwem nowego interfejsu
 • Wszystkie niezbędne dane o wydajności maszyn są dostępne w jednym systemie