TUCANO 580-320

Systemy wspomagania operatora.

Korzystanie ze zwiększonego komfortu jazdy, lepsze wykorzystanie zainstalowanej mocy maszyny czy minimalizacja przestojów – wszystko to jest możliwe dzięki systemom wspomagania kierowcy CEMOS dostępnym w serii LEXION. Systemy AUTO SLOPE i AUTO CROP FLOW są teraz dostępne również w nowym TUCANO.

TUCANO 450-320 570

TUCANO 580-320

Systemy wspomagania operatora.

Korzystanie ze zwiększonego komfortu jazdy, lepsze wykorzystanie zainstalowanej mocy maszyny czy minimalizacja przestojów – wszystko to jest możliwe dzięki systemom wspomagania kierowcy CEMOS dostępnym w serii LEXION. Systemy AUTO SLOPE i AUTO CROP FLOW są teraz dostępne również w nowym TUCANO.

Systemy wspomagania kierowcy. Większe wsparcie.

TUCANO 450-320 570

AUTO SLOPE.

Teren pagórkowaty wymaga od operatora dodatkowej koncentracji. Funkcja AUTO SLOPE wspiera go podczas ustawiania zespołów czyszczenia dzięki automatycznemu sterowaniu liczbą obrotów dmuchawy.

  • Większa przepustowość i mniejsze straty na zboczach
  • Idealny przepływ materiału podczas jazdy pod górę lub z góry
  • Stabilna wydajność układu czyszczania
TUCANO 450-320 570

AUTO CROP FLOW.

Aby kierowca mógł spokojnie pracować aż do granic wydajności, system ten w razie przeciążenia wyłącza przyrząd żniwny, a później także i układ omłotowy.

  • Stały nadzór liczby obrotów młocarni APS, oddzielania resztek ziarna i silnika
  • Automatyczne rozpoznawanie poślizgu na układzie omłotu APS, ROTO PLUS, silniku, napędzie głównym i siekaczu słomy
TUCANO 450-320 570

Elektroniczny pomiar objętości zgonin.

Ilość i skład zgonin pozwalają na możliwie najlepsze ustawienie maszyny. TUCANO rejestruje całkowitą objętość powracających zgonin.

  • Pomiar odbywa się przez fotokomórkę w górnej części przenośnika kłosowego
  • Wskazania objętości zgonin oraz poziom strat są widoczne tuż obok siebie w CEBIS
TUCANO 450-320 570

Optymalizacja ustawień w CEBIS.

Nowy CEBIS dostarcza operatorom przydatnych wskazówek, które szybko rozwiązują najczęściej występujące problemy eksploatacyjne (np. problemy z przepływem materiału na przyrządzie żniwnym).

  • Optymalizacja ustawień maszyny odbywa się w szybki sposób
  • Niedoświadczeni kierowcy zapoznają się z maszyną
  • Dzięki efektowi uczenia się kierowcy zwiększają swoje umiejętności
 
Do pobrania